OVĚŘ POKUTU

Opište číslo z obrázku
V případě, že částka dosud nebyla uhrazena, můžete provést platbu následujícími způsoby:
  1. převodem ve prospěch účtu č. 20036-1930731349/0800 (jako variabilní symbol uveďte číslo zápisu o provedené kontrole)
  2. V doplatkové pokladně na adrese Praha 2, Na bojišti 5 (přízemí, přepážka č. 10 a 11, Po – Út 10:00 – 17:30, St – Pá 8:00 - 15:00)

Systém eviduje údaje z přepravních kontrol provedených od 1.7.2014.
Údaje jsou v systému k dispozici zpravidla do 48 hodin po provedené kontrole.

Další informace o přepravní kontrole najdete zde.